ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този сайт е собственост на ИНВЕСТИСИНФОРМ, ЕООД, с данъчен идентификационен номер CIF / NIF N0681721G, със седалище вКняз Александър Дондуков Авеню 24 етаж 4 апартамент 14, София, България представлявано от Germán Huacoto Morán (наричан по-нататък, „ИНВЕСТИНФОРМ” ЕООД, “Собственикът”). Дружеството е вписано в Търговския Регистър на България.

Общите условия, които уреждат достъпът до страниците на Собственикът, както и услугите и функционалностите, които се предлагат, са групирани както следва, без да се засяга прилагането на други различни условия, поради което се препоръчва периодичното преразглеждане. Ако имате някакви въпроси, оплаквания, предложения или съмнения, моля пишете на [email protected], за да можем да Ви помогнем.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1. Страни
Настоящите Oбщи условия за ползване на сайта се приемат от една страна от Собственикът, а от друга страна от Вас като физическо или юридическо лице, което доброволно осъществява достъп до уеб страниците на Собственикът.

Със самия достъп до уебсайта на Собственикът, Вие ставате обект на настоящите Общи условия за ползване на сайта, без да се засяга възможността за прилагане на други видове специфични условия.

2. Пълнолетие

За използването на тази услуга, трябва да сте пълнолетни, съгласно испанската правна система. След като това условие е необходимо, Собственикът си запазва правото да изиска по всяко време необходимите данни или документация, за да доказването на възрастта. В случай че се забележи, че услугата се използва от непълнолетни лица, Собственикът следва да прекрати и / или преустанови взаимотношенията с този потребител, като спира услугата незабавно.

Данните, които предоставите на портала, трябва да бъдат правилно написани и верни, така че Собственикът си запазва правото да прекрати изцяло или частично, да преустанови временно или постоянно взаимотношенията с потребителя в случай на нарушение в това отношение.
Следователно, приемате, че носите отговорност за Вашите действия и проявления.

3. Достъп до сайта
Сърфирането и достъпът до сайта са безплатни за всеки Интернет Потребител.

Независимо от гореизложеното, всяко договаряне на услугите, предлагани от Собственикът, направено от Потребителите, води до приемане на Общите договорни условия, както и до заплащане на съответната цена.

4. Задължения
Със самия достъп до сайта, Вие като Потребител се задължавате:

1. Да използвате сайта внимателно, коректно и законно, така че да се съблюдават моралните ценности, добрите нрави и обществения ред. Също така, трябва да се спазва действащото законодателство, и особено това, което се относя до интелектуалната и индустриалната собственост и защита на данните
2. Да преглеждате периодично промените, които могат да възникнат в Общите условия за ползване, както и всички други условия, които могат да бъдат приложени.
3. Да не използвате Страницата с търговски цели като например събиране на информация или съдържание за предоствяне на услуги, които могат да доведат до наличието на конкуренция за Собственикът.
4. Да следите информацията, която Ви е изпратена от Собственикът, тъй като може да съдържа важна информация.
5. Да не извършвате действия, които могат да доведат до внасяне на компютърни вируси, троянски коне, червеи или друг вид злонамерен код, чиято цел е да унищожи, ограничи или прекъсне функционалностите.
6. Да се въздържате от извършване на действия, чиято цел е да променят или симулират външния вид и функциите на Сайтът.
7. Да не се използват техники на обратното инженерство, както и техники за дешифриране, декомпилиране или всяка друга система, чиято цел е да разпознава изходния код на мрежата или на други елементи, обект на авторско право или интелектуална собственост.
8. Да не изключвате, повреждате, претоварвате или възпрепятствате услугата или мрежите, свързани с услугата, която може да попречи на използването на Сайтът.
9. В никакъв случай, не трябва да извършвате действия, които могат да нарушат правата или интересите на Собственикът или на трети страни.

5. Специфични условия за регистрация
5.1 Идентифициране на страните
Настоящите Специфични условия за регистрация, се приемат, от една страна, от Собственикът, а от друга страна, от Потребителят, като всяко пълнолетно физическо лице, което чрез достъпът до уебсайта, е приело настоящите Условия и е завършило всички необходими стъпки за регистрация.

5.2 Приемане
Настоящите Условия се считат за приети от регистрирания Потребител, разбран като този, който се е регистрирал на уебсайта, след като е натиснал върху полето за регистрация по време на споменатия процес в Сайтът.

5.3 Регистрация
За да завърши регистрацията, Потребителят трябва да попълни и изпрати съответния формуляр, след като е приел Политиката за Поверителност и Специфичните условия за регистрация, като по този начин предостави определена информация за себе си, заедно с парола, която трябва да се съхранява правилно от регистрираният Потребител.

5.4 Задължения на регистрираният Потребител

Потребителят, след попълване на съответния формуляр за регистрация и веднъж регистриран, се задължава на следното:
1. Да не се регистрира чрез умишлено предоставяне на невярна или неточна информация, както и чрез кражба на идентичността на трети лица.
2. Да не търгува, продава или прехвърля профила си на трети лица.
3. Да използва единствено профила, регистриран на свое име.
4. Да не използва профили на трети лица, освен ако няма изрично съгласие.
5. Да бъде отговорен за всяка дейност, която извършва от своя профил, който трябва да бъде актуализиран по всяко време.
6. Да се опита да поддържа адекватна поверителност на предоставените данни и кодове за достъп, тъй като поема отговорността за вредите, които могат да възникнат от нарушаването на споменатата поверителност.
7. Да носи отговорност за вредите, претърпени или понесени от трети лица, настъпили поради неизпълнение на настоящите Условия или други, които са приложими.

Собственикът се освобождава от каквато и да е отговорност произтичаща неправомерния достъп до съдържания, причинен в резултат на регистрацията направена от страна на регистрираният Потребител, чрез предоставяне на невярна или неточна информация за своята възраст.

5.5 Право на изключване
Собственикът си запазва правото да премахне или блокира профила на Потребителят, в следствие на нарушение от определена тежест на изложените условия или друг вид условия. Собственикът, както и неговите администратори, не носят отговорност за наличието на фалшиви профили, създадени в Сайтът.

5.6 Промяна и изтриване на профила
По всяко време, Потребителят може да промени данните на профила, както и да го изтрие чрез настройките на профила в Сайтът.

6. Интелектуална и индустриална собственост
Името на домейна, търговските марки, търговските наименования и като цяло, всеки отличителен знак, който се намира на Сайтът, са изключителна собственост на “Собственикът”, или е получил съответните права за използване.

Също така, всички права на интелектуална или индустриална собственост на Сайтът са изключителна собственост на “Собственикът” или е получил съответните права за използване, както и цялото съдържание, като програмиране, дизайн, приложения, графики, кодове, текст или изображения, намиращи се там.

Забранено е , дори чрез цитирането на източниците, възпроизвеждането, разпространението, общественото разгласяване (включително предоставянето на разположение на обществеността), преобразуването и всяка друга форма на експлоатация, освен ако не сте оторизирани чрез писмено изрично съгласие от Собственикът на съответните права.

Ако установите нарушение на правата на интелектуална и индустриална собственост в Сайтът, моля, изпратете ни имейл възможно най-скоро.

7. Изключване на отговорности
Услугите и функционалности на Сайтът са достъпни благодарение на положената работа от страна на Собственикът. Въпреки това, когато осъществявате достъп, според наличността и ограниченията, които се съгласуват във всеки един момент, тя ще бъде показана “такава както е”.

Не се предоставят абсолютни гаранции по отношение на прониквания или загуби на информация, които могат да възникнат въпреки усилията на Собственикът да защити системите и съдържанията, включени в Сайтът, за чиято цел се използват обичайните стандарти за сигурност в Интернет. По същия начин, не може да се гарантира липсата на вируси или вредни елементи в сайта или сайтовете на трети страни, които могат да доведат до промени в компютърната система, както на софтуер, така и на хардуер, на Потребителят. Поради тази причина, Потребителят разбира и приема, че може да има ситуации, които могат да се намират извън контрола на Собственикът.

Собственикът се освобождава от каквато и да е отговорност, произтичаща от злоупотреба от страна на Потребителят на Сайтът, както и от неспазване на задълженията или ангажиментите, поети съгласно настоящите Общи условия за ползване или други приложими.

В никакъв случай, Собственикът не носи отговорност за това как Потребителите или регистрираните Потребители използват Сайтът или как се отнасят с други Потребители, нито за тяхното неспазване на каквото и да е задължение или ангажимент, изложени в настоящите Условия. По-конкретно, Собственикът не отговаря за мненията или коментарите, направени от Потребители или регистрирани Потребители на Сайтът, доколкото те не представляват мнението на Собственикът и той не ги преглежда нито ги подлага на предварителен анализ.

Собственикът също не преглежда съдържанието, което се публикува и споделя, и следователно в съответствие с член 16 от Закон № 34/2002 от 11 юли, отнасящ се за услугите на информационното общество и електронната търговия, за целите на предоставянето на тази услуга, е определен като доставчик на хостинг или съхранение на данни и информация, и не носи отговорност за незаконосъобразността на съдържанието, публикувано от Потребители или регистрирани Потребители, тъй като услугата работи автоматично. В случай на установяване на нарушение, моля свържете се с нас възможно най-скоро. Същото се отнася и за връзките, които Потребителите или регистрираните Потребители използват за споделяне чрез уебсайта, в съответствие с член 17 от същия закон.

По-конкретно, Собственикът, както и неговите администратори, не носят отговорност за наличието на фалшиви профили, създадени в уебсайта. Собственикът обработва възможно най-бързо сигналите за споменатите фалшиви профили. Всички профили, които са открити с цел измама или които не са активни в рамките на 30 дни, ще бъдат изтрити, като това води до загуба на постижения или възможни подаръци, които са в очакване на доставка, както е предвидено в Общите условия за договаряне.

Собственикът не е в състояние да гарантира достоверността на потребителите, изображенията или каквато и да е друга налична информация в страницата. Достоверността на описанието на рекламата, телефоните, писмата и изображенията са отговорност единствено на потребителят. Собственикът не потвърждава истинността на рекламите, така че потребителите трябва да проверяват тази достоверност. Собственикът не носи отговорност за евентуални грешки, неточности, подвеждащи изображения и данни или оплаквания, произтичащи от информацията, предоставена от потребителя в страницата. Въпреки това, се предоставя система за сигнализиране на потребителите, с цел уебстраницата да изтрие даден профил, ако е необходимо.

За да се осъществи контакт с Вас по имейл или мобилен/ стационарен телефон, трябва да активирате Вашата пощенска кутия и да покажете номера си. Също така, ако сте мъжки потребител, можете да се свържете и чрез специална предплатена телефонна връзка или допълнителна специална телефонна връзка. Ако рекламата Ви е професионална или е еротична реклама, можете да осъществите контакт само чрез специални предплатени или допълнителни линии.

8. Защита на данние и поверителност

Събирането и обработването на лични данни чрез Сайтът от страна на Собственикът, се урежда чрез специфична Политика за поверителност, която Потребителят може да посети, като натисне тук.

9. Общи въпроси
9.1 Предпазни мерки и тълкуване
Настоящите Общи условия за ползване представляват споразумение между Потребителят и Собственикът.

Ако някоя разпоредба е обявена за незаконна, невалидна или неприложима от компетентния орган, то означава, че тя трябва да се тълкува по начин, най-близък до първоначалното намерение на тази разпоредба. Въпреки това, такова изявление по отношение на някоя от клаузите няма да накърни валидността на останалите.

Неизискването от страна на Собственикът на стриктното спазване на някое от условията, не може в никакъв случай да се тълкува нито представлява отказ от негова страна да поиска това в бъдеще.

9.2 Език
В случая, приложимият език на настоящите Общи условия за ползване, е испански. Ако се предлага английска версия, то е само от учтивост и удобство за потребителят. За това, Потребителят изрично приема тези да се регулират от тяхната версия на испански език.

В случай на противоречие между разпоредбите на испанската и английската версия, испанската версия винаги е с предимство.

9.3 Приложим закон и юрисдикция
Отношенията между Собственикът и Потребителят попадат под предвиденото в испанските закони. В случай на каквото и да било несъответствие, което би могло да възникне при тълкуването или прилагането на Общите условия за ползване, приемат, като се отказват изрично от юрисдикцията, която им съответства, тази на съдилищата и трибуналите в Аликанте, освен ако в закона не е предвидено друго.